Ο GDPR, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαίκής Ένωσης. Τα προσωπικά δεδομένα, αφορούν πληροφορίες, που αν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου εν ζωή ατόμου. Περιλαμβάνουν πληροφορίες που μας παρέχετε, ώστε να μας δίνετε η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντάμε στα αιτήματά σας, να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας και να σας αποστέλλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα μας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα δύο ετών προκειμένουν να επιτύχουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου και υποβολής αιτήματος για τη λήψη εγγράφου των πληροφοριών σχετικών με εσάς, που έχουμε στην κατοχή μας. Για την λήψη του εγγράφου αυτού επικοινωνήστε μαζί στο info@redespressohellas.gr

Εγγραφείτε

στο newsletter μας